OGÓLNOPOLSKA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA PTTK
"POZNAJ KALWARIE W POLSCE"

Kontakt Home  
 


REGULAMIN

KALWARIA - jest to zespół kościołów lub kaplic symbolizujących stacje Męki Pańskiej, budowane zazwyczaj na wzgórzach, tak aby przypominać swoim położeniem Jerozolimę.

 1. Celem odznaki jest popularyzacja krajoznawstwa i różnych form turystyki kwalifikowanej oraz systemu odznak PTTK a w szczególności wiedzy o kalwariach w Polsce, tych bardzo znanych i  popularnych , jak również tych zapomnianych i mało czytelnych.
   
 2. Odznaka jest trzy stopniowa, posiada stopnie : brązowy, srebrny i złoty,
     Stopień  brązowy  Stopień  srebrny  Stopień  złoty
   

 1. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu brązowym jest zwiedzenie 10 kalwarii,
                                                        w stopniu srebrnym jest zwiedzenie 20 kalwarii,
                                                        w stopniu złotym jest zwiedzenie 30 kalwarii.
   
 2. Odznakę można zdobywać niezależnie od wieku zdobywającego, jednocześnie z innymi zdobywanymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi.
   
 3. Podstawą do weryfikacji odznaki jest Kronika Odznaki , która prowadzi ubiegający się o odznakę, wykonaną w dowolnej formie, pamiętając o tym aby na pierwszej stronie Kroniki, zamieścić swoje dane osobowe i adres zamieszkania.
   
 4. Potwierdzeniem zwiedzonych kalwarii może być pieczęć miejscowości w której znajduje się kalwaria (lub miejscowości pobliskiej), potwierdzenie kadry programowej PTTK obecnej podczas zwiedzania kalwarii  lub krótki opis położenia i stacji kalwarii.
   
 5. Odznakę weryfikuje i przyznaje Zespól Weryfikacyjny Odznak Krajoznawczych, działający przy
  Oddziale Wojskowym PTTK, ul. Lubelska 139/15, 22 – 109 CHEŁM – 6,
   
 6. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator, przesyła przesyłką pocztową za  pobraniem (proszę nie przysyłać kopert i znaczków pocztowych).
   
 7. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu odznaki należy do Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie,
   
 8. Regulamin odznaki został wprowadzony w życie Uchwałą Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie Nr 7/2008 z dnia 27.11. 2008 r.
   
 9. Wykaz kalwarii w załączniku.

 

Z a ł ą c z n i k - WYKAZ KALWARII W POLSCE